Seminari Interxarxes del febrer 2019

 In Fòrums Interxarxes, Notícies

Entrem al 2019 amb noves ganes i a punt de fer els 20 anys del programa Interxarxes (2000-2020). Es per això que des de fa uns mesos estem immersos en un procés de posta al dia i millora dels processos de treball. Aquest treball, iniciat pel Comitè Tècnic, volem compartir-lo ara amb tots i totes els que seguiu a prop el Programa participant al treball de casos i a les plenàries i seminaris.

Aquesta trobada va tenir l’objectiu de fer una conversació amplia amb els professionals del districte d’Horta Guinardó que treballem amb la infància i les seves famílies.

Ens interessa saber quins son els temes que més ens  preocupen respecte a les famílies, infants i adolescents que atenem, quina seria la millor manera de abordar-los, quins mètodes son els més adients i quin enfoc donar a les situacions complexes .

Guió de la sessió:

 • 9.00-10.30h: Presentació d’aquest treball d’actualització del Programa Interxarxes a càrrec del equip de coordinació. Conversa oberta sobre l’estat de la infància i família al nostre districte: quins serien els elements nous que apareixen avui dia, quins canvis necessitem fer els professionals per abordar-los i de quina manera el treball en xarxa contempla aquests canvis. Què t’aporta Interxarxes a la teva pràctica habitual? Què hi pots aportar tu?
 • 10.30-11h: Esmorzar
 • 11.00-12.00h: Treball en petits grups dels temes més destacats sobre els que ens convindria treballar en els espais de formació d’aquest any.

Des del Comitè Tècnic del programa Interxarxes vam convidar als companyes del districte per parlar de cóm troben la situació en la que es troben els infants, els adolescents i les seves famílies al nostre territori i quines són les necessitats que detecten i també quin seria la millor manera d’abordar-les des de la perspectiva de la formació.

Els professionals vam donar una resposta molt satisfactòria no sol per l’assistència si no també perquè van poder descriure una panorama molt significatiu del que troben en la seva pràctica diària.

La plenària va constar de dues parts. A la primera l’equip de coordinació format per Fina Borràs i Lidia Ramírez, van presentar les novetats que Interxarxes està incorporant, especialment el mapa de processos i el pla de millora pel 2019, que ens permetrà ordenar i organitzar totes les activitats que desenvolupem.

A continuació van donar la paraula als assistents que van exposar la situació dels infants i dels joves tal i com la troben en els seus serveis.

Centre obert Adsis. Virginia Romero. Com veuen la infància? Quins temes els preocupen?

 • Com es relacionen entre ells, violència i gestió de conflictes
 • Ús telèfons mòbils i xarxes socials
 • Manca cura i higiene en infants i adolescents. No tenen hàbits d’higiene.
 • Manca hàbits saludables: dormir, menjar, sedentarisme
 • En els més grans, preocupa el tema de les relacions sexuals: abordades des del risc. Cada cop en franges d’edat més baixes. Gels, relacions entre parelles, possessió.
 • Salut mental: signes de depressió.
 • Addiccions i consum de drogues. Consum no relacionat amb l’oci, és habitual i des del matí.
 • Desmotivació vers el futur acadèmic: manca d’interès en acreditar l’ ESO i absentisme.
 • Famílies: Manca de recursos i eines educatives. Precarietat laboral.  Necessiten un espai d’acompanyament. Elles mateixes el reclamen.

Escola El Carmel. Esther Baulies

 • Les famílies van molt perdudes i moltes vegades no es responsabilitzen d’allò que se’ls demana.
 • Interxarxes és molt positiu però els casos són molt “cronificats” i s’allarga molt la resposta en el temps. L’impacte sobre la família és molt petit, serveix més pels professionals.

Fisioterapeuta EAP (Marta)

 • Els adolescents són diversos segons cada escola però comparteixen que estan tots estressats. Massa extraescolars
 • Seria interessant aprofitar les hores lectives de la tarda per a fer tallers, enlloc de “currículum” amb metodologies massa tradicionals

Martí Codolar (Raul Leronés)

 • Ratifiquen el que diu Adsis
 • 1 de 4 o 5 infants és pobre a Barcelona.
 • 19.400 famílies monoparentals, dones. Mares que surten dora de casa i tornen tard
 • Els adolescents més afectats no van al centre, estan al carrer.
 • Els educadors de carrer estan desbordats.
 • Consum de tòxics a l’abast.
 • Cal prevenció en la salut mental.
 • La població vulnerable no tendeix a assistir a CSMIJ, etc.
 • Calen hàbits en primera i segona infància.
 • Detecten violència de gènere molt important.
 • Aquest curs han tingut 4 casos que han requerit ingrés a ITA.
 • Manca de motivació absoluta en els adolescents. Al PFI assisteixen només 2 alumnes a les 9h, dels 15 o 16.
 • Manca implicació famílies, a les convocatòries per absentisme…
 • Parlen els nens i les nenes. Córrer. Video que s’ha fet des de l’ajuntament sobre 11 demandes que fan els nens i nens. Demandes: pares i mares no esteu a casa, estem carts d’activitats extraescolars volem jugar,

Serveis Socials Horta (Lourdes Aramburu)

 • Importància de la socialització secundària (espais de deures a SS…)
 • Com podem ajudar a la infància, no posant tot el focus a la família?
 • Com treballar a la xarxa de professionals que el funcionament de la parella judicialitzada no contamini tota la feina dels professionals? Separacions interminables…. Alt nivell de patiment dels nens…

CSMIJ (Fina Borràs)

 • Aquí t’escoltem
 • Espai “Consulta’m”. Un professional del CSMIJ anirà als casals per atendre consultes.
 • També hi ha algun programa als Instituts (EX Ins Mundet )

Servei “ Aquí t’escoltem”. Ajuntament de Barcelona (Nataxa Moreno)

 • Servei municipal de l’ajuntament de Barcelona.( inici maig del 2018- espai jove Boca Nord)
 • Es parlen de neguits dels joves, nerviosisme, relacions familiars, abús substàncies o sexuals.
 • Es deriven els nois/es a serveis específics quan és necessari.
 • L’educadora social fa tallers a les tardes segons les motivacions dels joves. S’aprofita per treballar diferents aspectes de manera més lúdiques.

EAP (Nati Ruiz)

 • Hi ha moltes infàncies i adolescències però es detecta, sense que tingui a veure el nivell socioeconòmic, un augment de dificultat en la regulació de la conducta, la salut mental, el paper que juguen les xarxes socials, la solitud, i l’estrès. En etapa postobligatòria des dels serveis se’ls deixa molt sols.
 • En l’àmbit familiar, hi ha manca d’assistència degut a diversitat de situacions.

EAIA (Chus Díaz)

 • Com a equip d’infància hi ha molt qüestionament a les famílies. Si no busquem rescatar alguna cosa que han fet bé no faran un bon procés i caminar cap endavant.

CASAL INFANTIL LA TAXONERA (Anna Macià)

 • Cada cop més s’observa que la problemàtica que es donava a l’adolescència, comença en la infància
 • Noves tecnologies infants de 7-9. Les tecnologies fan servei de canguratge perquè no hi ha un referent. Està passant amb famílies normalitzades.

CASAL INFANTIL GUINARDÓ (Miguel Angel González)

 • Detecten carències emocionals vers infants i joves.
 • Carència del joc.
 • Fan un treball d’acompanyament i de vincle, però quan marxen del servei no hi ha un traspàs i han de ser molt autònoms per arribar-hi.

ESCOLA D’APRENENTS (Josep Dalmau)

 • Molt del que estem parlant avui té a veure amb la precarietat laboral de les famílies i manca de recursos dels serveis
 • Tenen casos de nouvinguts, que fan un bon procés, aprenen, graduen tenen possibilitats laborals pero no tenen permís de treball. Els aboques a la delinqüència.
 • Topen amb l’administració: alumnes de CRAE que deixen el centre als 18 anys i això interreix al procés acadèmic a l’escola.

A la segona part vam fer 3 grups on van aparèixer com a tema de treball fonamentalment el tema del usos de les xarxes i el tema de la sexualitat. Com el tema de la sexualitat ja el vam tractar al Seminari de març de 2018 amb la participació de CJAS (Centre Jove d’Atenció a la Sexualitat), el que decidim és que  tractarem els tema de les xarxes.

Start typing and press Enter to search