Projecte de Treball en xarxa al Districte d’Horta-Guinardó

El projecte consisteix en l’establiment d’una xarxa de coordinació regular i estable, en l’àmbit del Districte, entre els diferents serveis de salut, educació i atenció social adreçats a la població infantil (0-18 anys) .

Aquesta xarxa ha de revisar, periòdicament, la qualitat assistencial, programar accions conjuntes i afavorir l’intercanvi d’informacions i coneixements.

Els objectius, doncs, són la millora de la qualitat assistencial dels serveis, l’increment del coneixement de la realitat de la infància i la família al territori mitjançant la recerca aplicada, la formació i aprenentatge mutu dels professionals en el treball en xarxa i la formulació de propostes d’optimització dels recursos disponibles dins d’un pla més ampli de dinamització comunitària.

Tot això genera propostes de canvi i innovació en la gestió dels serveis.

El proyecto consiste en el establecimiento de una red de coordinación regular y estable, en el ámbito del Distrito, entre los diferentes servicios de salud, educación y atención social dirigidos a la población infantil (0-18 años) .

Esta red tiene que revisar, periódicamente, la calidad asistencial, programar acciones conjuntas y favorecer el intercambio de informaciones y conocimientos.

Los objetivos, pues, son la mejora de la calidad asistencial de los servicios, el incremento del conocimiento de la realidad de la infancia y la familia al territorio mediante la investigación aplicada, la formación y aprendizaje mutuo de los profesionales en el trabajo en red y la formulación de propuestas de optimización de los recursos disponibles dentro de un plan más amplio de dinamización comunitaria.

Todo esto genera propuestas de cambio e innovación en la gestión de los servicios.

Start typing and press Enter to search