Assistència

El programa contempla l’atenció anual de 50 menors (0-18 anys) i de les seves famílies a partir d’una metodologia de treball en xarxa descrita al programa.

Aquesta atenció inclou diferents modalitats de treball en xarxa: seguiment intensiu (Casos Interxarxes) i de caire puntual com les RAC’s (Reunions d’Acció Col·laborativa) i l’espai Laboratori de Casos (coordinat amb les ABS de salut).

Així mateix el programa contempla la realització periòdica de experiències de treball grupal: tallers de pares d’adolescents, grups de discussió amb pares, grups d’adolescents.

Formació

El programa realitza regularment un Seminari on es treballa a partir dels casos presentats pels participants i amb la col•laboració d’un expert. Així mateix es realitzen diversos Seminaris d’Actualització sobre els Serveis participants (SAS) i d’Actualització en les temàtiques de la Infància i Familia al segle XXI.

Anualment s’organitza, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, un Fòrum Interxarxes que aborda una temàtica específica i d’actualitat incidint en l’abast del treball en xarxa i en l’intercanvi d’experiències amb altres municipis.

Els responsables del programa col·laboren activament en Seminaris, Jornades i Congressos per difondre la iniciativa i el treball en xarxa.

Difusió i dinamització Comunitària

La orientació del programa contempla la dimensió comunitària com a una perspectiva central i participa en les xarxes socials que aborden la problemàtica de la Infància i família al territori impulsades per diverses associacions i entitats, algunes de les quals formen part del nostre programa.

El programa disposa d’un web: www.interxarxes.net que s’actualitza regularment amb noticies, textos i documents sobre el treball en xarxa. Així mateix s’edita un butlletí digital Infox@rxes que es difon àmpliament i que recull el conjunt d’activitats del projecte.

Recerca

El programa contempla la realització de recerques aplicades tant sobre la realitat de la Infància i Família al territori com dels processos de coordinació.

S’han realitzat, conjuntament amb diferents departaments universitaris, investigacions sobre “La Infància i Família al dte. d’Horta-Guinardó”, “Adolescència i Vincle” i un “Informe d’avaluació dels costos i beneficis del model Interxarxes” que analitza els primers 10 anys del programa.

Les dues ultimes han estat publicades i es poden consultar online

Start typing and press Enter to search