Membres del Comitè tècnic
 •  Jordi Villar, Serveis Atenció a les Persones i Territori
 •  Emilia Viladons, Psicopedagoga EAP Horta Guinardó
 •  Ramon Almirall, Ex-coordinador del programa Interxarxes
 •  Eva Azaña, Coordinadora del programa Interxarxes
 •  Marta Dot, Psicòloga CSMIJ Horta Guinardó
 •  Yolanda Feligreras, Psicopedagoga EAP Horta Guinardó
 •  Montse Gavaldà, Coordinadora CDIAP AGALMA
 •  Núria Gonzàlez Pratdesaba, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
 •  Mireia Gassol, Directora Centre de Serveis Socials Guinardó
 •  Jorge León, Director de l’ EAIA Horta-Guinardó
 •  Lidia Ramírez , Adjunta a la coordinació del programa Interxarxes
 •  Nati Ruiz, Coordinadora de l’EAP Horta-Guinardó
 •  Amparo Sardá, Directora Centre de Serveis Socials Carmel
 •  José Ramon Ubieto, Psicòleg Serveis Socials d’Horta-Guinardó

Start typing and press Enter to search