L’experiència del programa Interxarxes (2000-2016)

 In Experiència del Programa

Interxarxes és un programa de treball en xarxa amb famílies, infància i adolescència que s’està desenvolupant al districte d’Horta-Guinardó, des de l’any 2000. S’inicia arran de la preocupació i de la reflexió dels professionals dels serveis públics d’atenció a la Infància (EAP, CSMIJ, Serveis Socials, EAIA) envers la nostra forma d’intervenció amb les famílies que presentaven una major problemàtica assistencial i que estaven ateses des de diferents serveis.
Tot i que ja existien diferents canals de coordinació com: les Comissions socials a les escoles, el seguiment de casos entre serveis…, detectàvem desajustaments produïts per la manca de criteris comuns, duplicitats, recels provocats pel desconeixement de les funcions i possibilitats d’intervenció des de cada servei.
Ens calia trobar una metodologia que apaivagués aquestes circumstàncies i revertís en una major satisfacció entre els professionals, alhora que millorés l’atenció a les famílies. A partir d’un procés de treball entre els professionals del districte i de contrast amb altres experiències i professionals varem iniciar el nostre projecte d’intervenció en xarxa.

 

DESCARREGA

Start typing and press Enter to search