Informe sobre els Drets de l’Infant 2016. Sindic de Greuges

 In Aspectes legals i informes institucionals

Informe sobre els drets de l’infant 2016. Sindic de Greuges

Els temes tractats en aquest informe són:

  • Avenços en mesures específiques per atendre situacions de vulnerabilitat, però avenços encara insuficients en els canvis estructurals que necessiten les polítiques d’infància

Els darrers anys, els informes del Síndic han fet recomanacions que remeten a canvis estructurals en les polítiques d’infància necessaris per avançar de manera significativa en la garantia dels drets dels infants. Enfortir les prestacions adreçades als infants socialment més desfavorits, optar per un model de protecció més orientat a l’acolliment familiar o combatre la segregació escolar en són alguns exemples paradigmàtics. El Síndic valora positivament alguns avenços significatius en determinades mesures orientades a atendre situacions de vulnerabilitat, en part de caràcter compensatori, però reclama, a més, focalitzar els esforços a generar els canvis estructurals necessaris en les polítiques d’infància.

  • Les principals recomanacions fetes durant l’any 2016

L’informe recull les principals actuacions que el Síndic ha dut a terme al llarg de l’any 2016 en defensa dels drets de l’infant. Aquestes temàtiques fan referència als diferents drets de la Convenció dels drets de l’infant que han pogut ser vulnerats o no prou protegits i que han estat objecte de les recomanacions del Síndic.

Si vols veure l’informe sencer, clica a la imatge

DESCARREGA

Start typing and press Enter to search