La participació dels actors en el treball en xarxa

 In Metodologia de treball en xarxa

Idees i conclusions. III Fòrum Interxarxes- Diputació de Barcelona (12 de desembre 2008)

Ramon Almirall i José R. Ubieto que pertanyen el Comitè Tècnic Projecte Interxarxes, han parlat sobre la difusió i generalització de les pràctiques en xarxa, que ja és una realitat al nostre país. No passa un mes sense que tinguem coneixement d’una nova experiència o de una jornada al voltant del treball en xarxa. Una bona noticia i un millor estímul per tots aquells, que com nosaltres, vam apostar, al seu moment, per la implementació d’aquest treball col·laboratiu. Ens trobem, a més a més, amb l’existència de canvis rellevants en el panorama de les polítiques públiques i d’atenció a les persones: organitzatius però també legals i metodològics. Tenim un nou marc legal que afecta a les nostres funcions i rols, amb una futura llei d’Infància que donarà carta de naturalesa a les pràctiques de xarxa en l’àmbit de l’atenció a infància i famílies.

La participació dels actors en el treball en xarxa són els professionals, les famílies i els joves, fent que es reconceptualitzi la mirada sobre els joves i afavorint la participació de les famílies.

Un cop més s’ha posat de manifest que el treball en xarxa permet, més enllà de l’afrontament col·laboratiu dels casos, l’encontre entre professionals per al contrast d’experiències, la discussió i la reflexió.

Si vols tenir més informació sobre el treball en xarxa i el III Fòrum Interxarxes clica a la imatge

 

 

Start typing and press Enter to search