Reunió anual del Consell Assessor

 In Notícies

La reunió anual del Consell Assessor del programa Interxarxes es va celebrar el dimarts 30 de gener de 2018 des de les 11,30h a  les 13h a la sala Lluís Companys de la seu del Districte Horta Guinardó.

Van assistir: Eduard Vicente, gerent del Districte Horta Guinardó, Mercedes Vidal, regidora del districte, Pilar Causapie directora de Serveis a les Persones,  Anna Palau, gerent del Institut Municipal de Serveis Socials, Montse Tejeda, directora territorial de Serveis Socials d’Horta-Guinardó, Esther Jordà, Departament de salut de la Generalitat de Catalunya, Yolanda Moragues i Calamanda Vila, Àrea de Benestar Social. Secció  d’infància i família de la Diputació de Barcelona;  Fina Borràs, coordinadora del programa Interxarxes, Jordi Villar, tècnic d’infància del Districte Horta-Guinardó i Comitè Tècnic d’ Interxarxes i Lidia Ramírez, adjunta a la coordinació del programa Interxarxes.

Es van excusar: M. Sra. M. Àngels Betriu Cabeceran, responsable de CDIAPs, i Cristina Molina, directora Pla de Salut Mental i Addiccions.

Mercedes Vidal va donar la benvinguda als presents i va expressar la seva alegria per trobar-se amb un projecte que genera entusiasme entre els professionals.

Fina Borràs, coordinadora del programa Interxarxes,  va detallar les activitats que s’han portat a terme durant 2017 posant l’atenció en el eix de la atenció de casos i en la formació. Fina Borràs també va presentar el perfil dels casos atesos des del programa destacant 5 variables: número de menors, tipus de família, problemàtiques detectades, perfil dels professionals que intervenen i els barris als que pertanyen els casos. Va assenyalar igualment l’augment progressiu dels professionals que participen tant respecte l’atenció de casos com dels espais de formació així com el numero de casos tancats.

Va destacar igualment els projectes pel 2018: Revisar els processos assistencials creant noves eines per millorar la qualitat assistencial; millorar els fluxos de comunicació entre professionals per fer créixer la xarxa assistencial i col·laborativa y generar noves propostes d’intervenció comunitària adreçades a entitats del territori i de la ciutadania.

Va informar als presents que Interxarxes havia estat reconeguda com Bona pràctica pel Ban d’experiències i bones pràctiques de l’Àrea de Drets Socials del Ajuntament de Barcelona y havia rebut el premi Avedis Donabedian a la Qualitat en la categoria d’Atenció integrada amb lideratge social. També que hem optat als premis la Unió a la Innovació en gestió.

Lidia Ramírez, adjunta a la coordinació d’Interxarxes va parlar del treball enfocat cap les mares i els pares com un dels eixos importants que volem continuar mantenint i que en la seva trajectòria ha tingut diferents camps d’acció: serveis socials, casals infantils i escoles.

Mercedes Vidal va preguntar pel numero tan elevat de casos de negligència parental que van aparèixer entre els perfils destacats.

Aquesta pregunta ens va permetre aclarir, per un costat que els casos que requereixen la atenció d’un programa com Interxarxes, són casos d’alt risc i que la manca de cura cap els fills té diferents causes; per altra banda aquesta data va posar l’accent sobre la necessitat de precisar millor quins són els indicadors que defineixen aquesta categoria i com fer arribar a les mares i els pares la voluntat d’Interxarxes de comptar amb ells, no sol a partir de les seves necessitat sinó també a partir del seu saber.

Queda d’aquesta manera demostrada la necessitat d’ incloure aquesta variable dels pares i les mares dins del treball comunitari en els plans de millora pel 2018.

Van aparèixer preguntes sobre la confidencialitat dels casos i de com els professionals que participen dels casos es comprometen a partir d’una fórmula de confidencialitat que encapçala les actes de les reunions dels casos.

Respecte de les previsions de formació pel any, vam anunciar que al 2018 treballarem el tema de l’adolescència como a sortida de la infància. Tema que va tenir una bona acollida per part dels membres del Consell Assessor ja que coincideix amb les preocupacions i els interessos de les difunts administracions: serveis socials, educació i salut.

Vam concloure aquesta reunió amb el recolzament de les Institucions per continuar donant suport i difusió al programa Interxarxes.

Start typing and press Enter to search